Vragen? Bel 06-26016517

Veelgestelde vragen hypnotherapie

Veelgestelde vragen

Wat is hypnose?

Hypnose is een hulpmiddel om in trance te gaan. Trance is een natuurlijk verschijnsel dat spontaan optreedt wanneer je sterk geconcentreerd bent op iets in jouw innerlijke beleving. Je lijkt dan wat afwezig te zijn, in gedachten verzonken. Wellicht ken je de ervaring waarbij je de omgeving even vergeet en de aandacht zich naar binnen richt.

Deze ervaring wordt een “alledaagse of spontane trance” genoemd. Het zo opgaan in een boek, film of bezigheid, dat je de omgeving voor een moment weet buiten te sluiten, is een voorbeeld hiervan. Een ander voorbeeld is dagdromen.

Tijdens de hypnotherapie sessies wordt deze natuurlijke trance-ervaring doelbewust gestimuleerd door gebruik te maken van de techniek hypnose. Iedereen kan leren door middel van hypnose in trance te gaan. Vervolgens leer je vertrouwd te raken met jouw mogelijkheden om je optimaal te concentreren. Je zult merken dat deze vorm verhoogde concentratie en diepe ontspanning prettig is.

Tegelijkertijd houd jij volledig controle over jouw geest en lichaam. Door je sterk te concentreren op jouw innerlijke wereld kun je mogelijkheden in jezelf ontdekken waarvan je je eerst niet bewust was. De therapeut begeleidt je in dit proces.

Wat is hypnotherapie niet?

Soms wordt hypnotherapie verward met hypnose-shows, waarbij de deelnemers in opdracht van de hypnotiseur allerlei rare opdrachten gaan uitvoeren. Dit is entertainment dat als doel heeft de zaal te vermaken en voegt niets toe aan het welzijn van de deelnemer.

Hierin onderscheidt zich dus de hypnotiseur van de hypnotherapeut.

Wanneer is hypnotherapie effectief?

Als jouw klachten jouw functioneren gaan belemmeren of de overhand nemen in jouw denken, voelen en handelen kan het zinvol zijn om hiervoor begeleiding te zoeken.

Hypnotherapie is effectief als jij zelf de regie over jouw leven terug wilt krijgen en bij de volgende klachten:

 • Relaties met anderen: schuld, minderwaardigheid, conflicten, echt­schei­ding, onzekerheid, rouw
 • Paniek en angst: rijangst, spreken in het openbaar, hoogte­vrees, vlieg­angst, hyperven­tilatie
 • Onge­wenst ge­drag: roken, over­gewicht
 • (Psycho-) Chronische klach­ten: hoofdpijn, PDS, buikpijn, migrai­ne, fibromyalgie
 • Span­nings­klach­ten: stress- en burn-out,  slaap­problemen, sombere ge­voe­­lens
 • Leeftijdge­bon­den klachten: midlife crisis, pubertijd, overgang.

Hoe werkt hypnotherapie?

Het eerste gesprek is een intakegesprek. Hierin maak jij kennis met de therapeut en bespreek je jouw klachten en de mate waarin je hier last van hebt. Het spreekt voor zich dat alle informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld.Daarna wordt afgesproken wat de therapie zal inhouden en wat jouw te behalen doel is. In de volgende sessies leer je met behulp van jouw eigen levenservaring jouw problemen op te lossen.Jij maakt op een heel natuurlijke manier gebruik van jouw onbewuste en leert te vertrouwen op jouw eigen innerlijke stem. Jij werkt zelf aan jouw eigen ontwikkeling. Jij leert grenzen te verleggen en optimaal gebruik te maken van jouw persoonlijke kwaliteiten. Kortom: jij leert jouw talenten ontdekken en optimaal te benutten. De therapeut speelt hierbij een adviserende en begeleidende rol.

Hoe weet ik dat mijn informatie vertrouwelijk wordt behandeld?

De therapeut houdt zich aan het medisch beroepsgeheim. Informatie wordt uitsluitend opgevraagd en/of aan derden verstrekt na jouw schriftelijke toestemming. Bij minderjarige kinderen vindt behandeling plaats na toestemming van beiden ouders.

Hoe weet ik dat ik bij een professionele therapeut onder behandeling kom?

De therapeut beschikt over de benodigde opleiding en inschrijving bij de registers, o.a. NBVH,  RBCZ, SCAG en AGB. Deze organisaties zien toe op de handhaving van de kwaliteit van de therapeut en de praktijk(voering).

Als er een klacht leeft bij de cliënt, dan word deze eerst besproken met de therapeut om tot een passende oplossing te komen. Indien dat niet lukt, dan kan de cliënt de klacht voorleggen aan SCAG, geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg.

Ik ben al eerder bij een psycholoog geweest. Gaat dit wel werken?

De ervaring leert dat praten alleen vaak niet genoeg is om een klacht op te lossen. Klachten bevinden zich veelal op een gevoelsniveau en praten daarentegen op een cognitief/denk niveau. Hypnotherapie wordt wel eens als een snelweg naar het gevoel omschreven. Dus daar waar de oorzaak van je klacht zich bevindt, is daar waar je de klacht kunt oplossen.

Waarom vindt er eerst een intake plaats?

Het intakegesprek vindt plaats om kennis te kunnen maken en de klachten en mogelijkheden uitgebreid te bespreken. Ook is het belangrijk om de geschiedenis van de klachten te kennen. Daarnaast kunnen tijdens het intakegesprek mogelijke contra-indicaties worden uitgesloten.

Een intakegesprek wordt vaak als prettig ervaren. De therapeut helpt om de klachten te begrenzen en de doelen duidelijk te formuleren. Dan is ook helder waaraan tijdens de therapiesessies wordt gewerkt. Ook wordt besproken wanneer het doel is bereikt en wanneer de therapie kan worden afgerond. Soms lijken doelen onhaalbaar en kunnen er beter eerst subdoelen worden geformuleerd. Een goed intakegesprek maakt deel uit van de therapie en tijdens dit gesprek worden er al aandachtspunten uitgelicht.

Hoeveel sessies heb ik nodig?

Het is niet precies te zeggen hoe lang de hypnotherapie zal duren. Dit verschilt van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de aard van je problemen, van je wensen, mogelijkheden en doelen.

Tijdens het intakegesprek wordt de vermoedelijke duur van de therapie besproken. Soms kan tijdens de loop van de hypnotherapie blijken dat het nodig is om langer door te gaan. Het kan ook zijn dat het sneller gaat dan verwacht.

Wat is de wachttijd?

Er is geen wachttijd. Afspraken voor het intakegesprek kunnen op korte termijn worden gepland (1 à 2 weken) waarna de therapie-afspraken aansluitend worden gepland.

Wanneer worden afspraken ingepland?

Afspraken vinden plaats op maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur én in sommige gevallen op de 1e en 3e dinsdag van de maand tot 21.00 uur.

Hoe is de praktijk geregistreerd?

 • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) 403026 R
 • NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten) 03033
 • NGVH (Beroepsorganisatie voor psychotherapie) 472-NLio
 • AGB (Algemeen Gegevens Beheer) Praktijkcode 90011063
 • AGB (Algemeen Gegevens Beheer) Zorgverlenerscode 90032136
 • KvK (Kamer van Koophandel) 32170248
 • CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) nr. m1571156
 • SCAG Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg

Als je contact opneemt met je verzekeringsmaatschappij, hou dan bovenstaande gegevens bij de hand.

Hoe kan ik mijn afspraak verzetten?

Afspraken kunnen online, telefonisch of per mail op werkdagen 48 uur van te voren worden afgezegd en verzet. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Zodra het bericht is behandeld, wordt een ontvangstbevestiging gestuurd.

Afspraken die niet tijdig zijn verzet, worden volledig in rekening gebracht.

Heb ik een verwijzing nodig en wordt het vergoed?

Je hebt geen verwijzing van je huisarts nodig. Je kunt rechtstreeks een afspraak met een hypnotherapeut maken. Declaraties van hypnotherapeuten die bij de NBVH zijn aangesloten, worden door veel zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende verzekering.

Bekijk hier het vergoedingenoverzicht van de zorgwijzer: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/hypnotherapie

Meer weten of een afspraak maken?

Bel 06-26016517 of vul hier je gegevens in, ik neem zo snel mogelijk contact met je op. Je kunt ook hier online een afspraak maken.

Praktijk Nicoline Bos

Almere Botplein 4 | 1317 SL Almere
Ermelo Tuinwegje 12 | 3851 MK Ermelo
nicoline@nicolinebos.nl
06 – 26 01 65 17

Facebook
LinkedIn

Aangesloten bij

Call Now Button
Spring naar toolbar