Skip to content

Privacy

PRIVACY – bij het versturen van het contactformulier

De gegevens die je verstuurt op het contactformulier, worden door mij gebruikt om te antwoorden op je vraag of opmerking. Daarna verwijder ik deze gegevens.

PRIVACY – na aanmelding als cliënt en ondertekening van de behandelovereenkomst

Bij de start van de behandeling sluiten we een behandelovereenkomst af, waarvan deze privacy regels onderdeel uitmaken.

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, wanneer je bij mij in behandeling bent, als therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen na je expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Ook uitsluitend met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik en/of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor het maken van afspraken in mijn online agenda, waartoe jijzelf ook toegang hebt.
  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Ik maak geen gebruik van je gegevens om mailingen te versturen.

PRIVACY - op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar.

 • naam, adres en woonplaats
 • mailadres
 • geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling hypnotherapie’
 • de kosten van het consult

PRIVACY - in mijn online agenda

In mijn online agenda worden de volgende gegevens opgenomen:

 • naam, adres en woonplaats
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • datum van de behandeling
 • korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘intakegesprek’ of ‘vervolgbehandeling’

PRIVACY - in mijn computer

Ik heb alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen teneinde datalekken te voorkomen en zodoende de grootst mogelijke vorm van bescherming van je persoonlijke gegevens te waarborgen.

 

Ik ben de enige die toegang heeft tot mijn computer en documenten. Mijn computer en de documenten zijn voorzien van wachtwoorden en toegangscodes.

Meer weten of een afspraak maken?

Bel 06 – 26 01 65 17 of vul hier je gegevens in, ik neem zo snel mogelijk contact met je op. Je kunt ook hier online een afspraak maken.

Contact opnemen

Call Now Button