Skip to content

Burn-out en stress

Last van burn-out of stress? Hypnotherapie helpt!

Vanuit de oertijd hebben we geleerd om doeltreffend te reageren op gevaar en spanning. Als wij ons uitgedaagd voelen of bedreigd, dan worden er vanuit onze hersenen signalen afgegeven die stresshormonen aanmaken (adrenaline, noradrenaline, cortisol en endorfine). De zintuigen worden hierdoor scherper. De bloedsomloop, hartslag en ademhaling worden sneller en hierdoor kunnen de hersenen en spieren beter functioneren. De bloedsuikerspiegel stijgt om extra energie te leveren en primaire gevoelens als honger, pijn en behoefte aan seks verdwijnen naar de achtergrond. Hierdoor worden wij alert en energiek en kunnen wij ons volledig richten op de veroorzaker van de stressreactie.

Dit systeem maakt het voor ons ook mogelijk om risico’s te nemen en  als het ware boven onszelf uit te stijgen. 

De voordelen van dit stress-systemen kunnen zijn:

 • Gerichte concentratie
 • Wakker en energiek
 • Creatief
 • Inventief
 • Enthousiast
 • Controlebeheersing
 • Uithoudingsvermogen

Het stresssysteem heeft ook een aantal beperkingen. Omdat het zulke heftige lichamelijke reacties oproept, kan het niet steeds aan blijven staan, want dan gaan er schadelijke ontregelingen optreden. Als het gevaar is geweken of de spanning is afgebouwd, dan geven onze hersenen signalen af zodat de hormonen langzaam dalen tot hun normale waarden en de rust in het lichaam terugkeert. Het lichaam kan dan weer herstellen.

 

Vanuit een gezonde situatie wordt het bovenomschreven systeem van inspanning en rust op een natuurlijke manier geregeld. In een gezonde situatie is er in het lichaam balans tussen inspanning en ontspanning. Er is balans tussen gasgeven en remmen.

 

Wanneer is stress ongezond?

Als het stresssysteem te lang en te vaak aanstaat, waardoor het lichaam niet rustig wordt, spreken wij van ongezonde stress. Ongezonde stress kan je bemerken aan:

 • Slechte concentratie
 • Vaak moe en futloos
 • Niet creatief kunnen denken
 • Somber, negatief
 • Lichamelijk zwak
 • Niet kunnen ontspannen
 • Een machteloos gevoel

Elke reactie van onze geest en lichaam is in wat voor vorm dan ook een stressreactie. Dit hoeft helemaal niet ongezond te zijn. Voor ieder persoon is het bovendien verschillend wanneer stress ongezond wordt. Stressgevoeligheid is heel persoonlijk en is afhankelijk van verschillende factoren. Denk hierbij aan erfelijke factoren, eerdere ervaringen en sociale en familiaire omstandigheden en de ernst van de problemen. De oorzaken van stress zijn ook verschillend. Ziekte en lichamelijke problemen kunnen stressfactoren zijn. Ook verlies van een dierbare of problemen op het werk of in het gezin. Allemaal oorzaken die stress veroorzaken en deze oorzaken kunnen groot of klein zijn. Chronische stress kan ontstaan bij een stressfactor waarbij niet direct een oplossing kan worden gevonden. Bij het aankunnen van stress, is een gevoel van controle hebben heel belangrijk. Zelf de regie hebben en zelf de baas over de situatie zijn.

 

Zelf het onderscheid kunnen maken tussen gezonde (alerte) stress en ongezonde (ondermijnende) stress vergt dat je dit onderscheid herkent en erkent. Omdat deze scheidslijn persoonlijk is, is het zaak dat je zelf deze scheidslijn in de gaten weet te houden. De scheidslijn wordt overschreden wanneer een normale bezorgdheid en waakzaamheid (de zaak goed in de gaten houden), overgaat in onzekerheid, prikkelbaarheid, vermoeidheid en andere psychische en fysieke klachten. Dan moet je gaan remmen om terug te keren naar de goede kant. Het is daarbij heel belangrijk dat je zelf de eerste signalen leert herkennen, leert remmen en bijsturen.

Fasen in de ontwikkeling van burn-out

Van stress naar burn-out gaat in een aantal fasen die zich vaak al jarenlang opeenstapelen. Psycholoog Herbert Freudenberger beschrijft de ontwikkeling van een burn-out in twaalf fases.

 1. Een bijna obsessieve behoefte om jezelf te bewijzen.
 2. Steeds harder werken: niet meer in staat zijn om de knop even uit te zetten.
 3. Jezelf verwaarlozen: onregelmatig slapen, slecht eten en te weinig aandacht besteden aan je sociale omgeving.
 4. Conflicten vermijden: problemen worden genegeerd en je voelt je bedreigd, paniekerig en opgejaagd.
 5. Een her-evaluatie van waarden: je verandert je prioriteiten, vrienden en familie verdwijnen naar de achtergrond, hobby’s zijn niet meer belangrijk, je focust alleen nog op werk.
 6. Ontkenning van problemen. Je gaat allerlei problemen zien als het gevolg van je werk in plaats van andere dingen in je leven.
 7. Ontwenningsverschijnselen: je hebt (bijna) geen sociaal leven meer, je voelt de behoefte om van je stress af te komen en grijpt daarvoor waarschijnlijk naar drank en/of drugs.
 8. Vreemde veranderingen in gedrag: je veranderde gedrag begint duidelijk te worden voor de buitenwereld; vrienden en familie maken zich zorgen.
 9. Depersonalisatie: je ziet jezelf en anderen niet langer als waardevol, en hebt geen idee meer van je eigen behoeften.
 10. Innerlijke leegheid: je voelt je leeg van binnen. Om dit te bestrijden, ga je op zoek naar afleidingen als voedsel, seks, alcohol of drugs.
 11. Depressie: je voelt je verloren en onzeker, uitgeput, de toekomst ziet er donker uit.
 12. Burn-out: je stort volledig in, fysiek en/of mentaal. Het is nu tijd voor volledige medische aandacht.

Dit is natuurlijk allemaal nogal kortaf beschreven, maar zal herkenbaar genoeg zijn als jij onderweg naar een burn-out bent. Herken je dus iets te veel van bovenstaande punten, ga dan eens bij jezelf na wat je kunt veranderen om te voorkomen dat je de twaalfde fase bereikt. Grijp tijdig in! Preventief is er veel te doen. Voorkomen is uiteraard beter dan genezen.

Herstel bij burn-out en stress?

Dit lijkt makkelijk. Het is ook niet onmogelijk. Dingen die helpen bij het remmen en bijsturen zijn: positief denken, oplossingsgericht denken, bewust ontspannen, gezond bewegen, gezonde slaap, gezond en regelmatig eten, dingen doen die jou ontspanning geven.


Daarnaast is het zaak om de oorzaken van chronische stress weg te nemen. Dit betekent dat je de rust moet kunnen opbrengen om zaken op een rijtje te zetten. Wat zijn de oorzaken en wat kan ik eraan doen om deze te veranderen. Hoe ga ik anders om met mijn energiebalans? Hoe vind ik een nieuwe balans tussen inspanning en ontspanning?


Zoals jij je bed spreidt, zo lig je Brecht

Bij stress en burn-out heb jij de kans om op verschillende gebieden te herstellen: geestelijk, lichamelijk en gedragsmatig. Want dat is waar het bij stress en burn-out allemaal om draait: herstel. Lichaam, geest en gedrag zijn uit balans. Lichaam, geest en gedrag zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Je gaat bij het herstel ook leren om jouw eigen grenzen te (her)kennen. Daarom is een burn-outtraject maatwerk en persoonlijk. Het doel van het traject is dat jij zelf de regie over jouw leven weer terugpakt en jouw leven inricht zoals jij je daarbij goed en gezond kunt voelen.

 

Wat kan hypnotherapie voor je doen bij burn-out en stress?

Voor stress en burn-out klachten, ook preventief, biedt een passend begeleidingstraject uitkomst. In het verleden werd je veelal doorverwezen naar een willekeurige behandelaar. Maar door de intreding van de Wet Verbetering Poortwachter, mag je nu zelf jouw begeleiding en re-integratie regelen.

Ik bied je een passende persoonlijke en op maatgemaakte begeleiding. Al negen jaar ben ik aangesloten bij het Netwerk van Burn-out en Stress Coaches. In dit netwerk werken 40 burn-out en stress specialisten samen. Wij hebben allemaal een basisopleiding op het gebied van stress en burn-outbegeleiding gevolgd. Jaarlijks komen wij 3 dagen samen om alle de nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied te verkennen en te leren van professionals (sprekers, schrijvers, artsen, onderzoekers) om tot een optimale begeleiding te komen.

 

Wat je nu doet wanneer je niets hoeft te doen, maakt je tot wat je wilt zijn wanneer het te laat is om er iets aan te doen

Daarnaast neem ik deel in een intervisiegroep speciaal voor de begeleiding van stress en burn-outklachten. Samen met zes collega’s uit Amsterdam, Utrecht en Leiden leren wij van elkaar en ondersteunen wij elkaar bij de bespreking van casuïstiek. Wij hebben allemaal onze eigen specialiteit en wisselen informatie uit op het gebied van wetgeving, ontspanning, preventie, contacten met werkgevers en bedrijfsartsen. Zo verfijnen wij onze kennis en interventies om cliënten met burn-out optimaal te begeleiden. Naast de basisopleiding, hebben wij allemaal onze eigen aanvullende achtergrond: levens- en loopbaanontwikkeling, psychosociale ondersteuning, loopbaanadvies en human resource management. Door de samenwerking in het netwerk en de intervisie kunnen wij elkaar ook gemakkelijk raadplegen en ondersteunen.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?

Indien je vragen hebt over hypnotherapie en wilt weten of deze behandeling geschikt is voor het oplossen van je eigen klachten of als je een afspraak wilt maken, neem dan contact op via het formulier hieronder of bel 06 – 26 01 65 17. Ik zal je dan zo snel mogelijk antwoorden.

 

Op de pagina contact vind je ook alle contactgegevens en daar is het ook mogelijk om online een afspraak te maken.

Contact opnemen

Call Now Button